Soorten Algen

Algen?  Wat zijn dat…

Ongeveer drie miljard jaar geleden waren de algen de eerste planten die zich ontwikkelden. Het zijn de oudste ons bekende organismen, die de kleurstof chlorophyl (bladgroen, zie de vaktermen) bevatten. Het fotosynthese proces, waarbij met behulp van licht voedingstoffen gemaakt worden, is één van de bijzonderste processen in de natuur.

Het verschijnen van  algen was nauw verbonden met de opbouw van zuurstof in de atmosfeer wat zorgde voor de ozonlaag, die de dodelijke ultraviolette stralen opving en daardoor de mogelijkheid opende voor levensvormen om zich te vestigen in het oppervlaktewater. Algen zijn 2.5 miljard jaar de enige planten op de wereld geweest. Pas 500 miljoen jaar geleden ontstonden de hogere planten. Tijdens hun eindeloos lange bestaan hebben algen een ecologische prestatie geleverd voor verdere ontwikkeling van de flora en fauna op aarde.

Zweef alg

Ook wel waterbloei genoemd. Kleurt na een tijdje het water ondoorzichtig groen.

Bestrijding:

Quaternary ammonium compounds,  middel Bio-Guard.

Blauwe alg

Blauwe algen beginnen hun groei meestal op de bodem om dan later de hele bodem met een slijmerige laag te bedekken. Blauwgroene, min of meer stevige laag, die vooral ook de planten bedekt. Vormt vaak zilverachtig glanzende zuurstofbellen en verspreidt, als ze uit het water gehaald wordt, een kwalijke geur. Blauwe algen zijn gevoelig voor lage concentraties waterstofperoxide.

Bestrijding:

Bestrijding van blauwe alg lijkt succesvol. Onderzoekers lijken er in geslaagd om bestrijding van de blauwe alg aan te pakken. Wageningen Universiteit, ingenieursbureau Arcadis en de Universiteit van Amsterdam gebruikte waterstofperoxide. De blauwe alg is een bacterie die voor mens en dier een giftige stof uitscheidt: microcystine. Bij een lage hoeveelheid kan dat geen kwaad, maar bij grotere hoeveelheden wel. Hoofdpijn, koorts,diarree en oogirritatie zijn de gevolgen.

De waterstofperoxyde kuur is de enige kuur die,als deze goed wordt uitgevoerd, alleen de blauwe alg doodt. Daarvoor gebruikt u waterstofperoxide  3%, Waterstofperoxide lijkt efficiënte methode voor bestrijding blauwalgen in oppervlakte water.Toevoeging van waterstofperoxide kan wel werken, maar mag nooit te hoog gedoseerd worden. Voorkomen is beter dan genezen. Maar de woorden van Thomas Barr lijken juist. Het gebruik van waterstofperoxide kan een zetje zijn in de goede richting. Maar het is niet de perfecte oplossing. Het middel Bio-Guard werkt prima  tegen de blauwe alg.

Bruine alg

Bruine, vaak slijmachtige laag op alle voorwerpen in het water, vooral op de bladeren van langzaam groeiende planten.

Bestrijding:

Quaternary ammonium compounds,  middel Bio-Guard.

Rode algen

Het gaat hier om een hele groep algen, die naar soort en verschijningsvorm door de hobbyist resp. baard-, penseel- en borstelalgen genoemd worden. Ze zijn zo onaangenaam in het aquarium, omdat ze moeilijk te verwijderen zijn.

Korte, 2 – 15 mm groene haartjes, die wanden, stenen en langzaam groeiende planten bedekken en vaak zo vastzitten dat zij haast niet kunnen worden verwijderd.

 

Bestrijding:

Quaternary ammonium compounds,  middel Bio-Guard.

Draad alg

1 tot 50 cm lange draden, die door de bak heen slingeren

Bestrijding:

Quaternary ammonium compounds,  middel Bio-Guard.

Groene alg / Baard  – of snor alg

Deze benaming is eigenlijk een verzamelnaam voor diverse soorten groene alg. De groene algen hebben een overeenkomst, zij bezitten allemaal chlorophyl. Ze zijn zelfs een teken dat de waterverhoudingen in orde zijn.  Ze zijn goed te herkennen aan hun (licht)groene draden of wattenachtige spinsels.

Bestrijding:

Quaternary ammonium compounds,  middel Bio-Guard.

Algen bestrijding

De oudste bekende methode van bestrijding is gebaseerd op plantenconcurrentie en het beperken van de organische belastingen.

Al het leven op aarde bestaat voor het grootste deel uit deze organische stoffen.

Een groot probleem bij water kunstgrasvelden, is algengroei. Water kunstgrasvelden zijn in tegenstelling tot zand kunstgrasvelden dichte garen constructies. Door deze dichte constructies wordt het water regulier vastgehouden, ontstaan dus geen plassen en kan er op zo´n veld technisch zeer goed gehockeyd worden. Probleem: “Op de toplaag van zo´n veld blijft vaak vuil dat via schoeisel meekomt, maar ook vervuilingen uit de lucht (bladeren, vogelpoep, enz.) op het veld liggen. In combinatie met het ‘warme’ kunstgras, water en met name licht ontstaat een perfecte voedingsbodem voor de groei van algen aan de kunstgrasvezels. Het gevolg is dat het veld vervuilt, verdicht en vooral glad wordt.” Cyanobacteriën (ook wel algen genoemd) hechten zich samen met andere bacteriën aan de kunstgrasvezels: dit resulteert in een zgn. biofilm die de grasmat glad maakt en die voor verstoppingen kan zorgen. “Dit kan worden voorkomen door aan het sproeiwater een quaternaire ammonium verbindingen,het  middel Bio-Guard toe te voegen. Dit middel stagneert de groei van algen.

Verschillende hockeyverenigingen hebben inmiddels ervaringen opgedaan met dit procedé, waarbij er 1x per week ‘s nacht gesproeid wordt. Waarom ´s nachts? Door ´s nachts te sproeien behoudt het product langer zijn effectieve werking en is de beïnvloeding groter. De quaternaire ammonium verbindingen van het middel Bio-Guard werken net als waterstofperoxide minder onder invloed van licht. Algen Control heeft deze ervaringen uit de agrarische wereld waarin de heer Overwater al jaren lang actief werkzaam is.

Bekijk onze oplossingen