Milieu

Minder milieubelastende schoonmaak- en desinfectiemiddelen,

Schoonmaak en desinfectie

Voor de op sportvelden en in het dagelijkse gebruikte algen, mossen en bacterieën doders , schoon- en desinfectiemiddelen bestaan inmiddels minder milieubelastende alternatieven. Om deze middelen te identificeren moet worden gelet op de biologische afbreekbaarheid en agressiviteit van de werkzame stoffen in het schoonmaak- of desinfectiemiddel. Voorbeelden van minder milieubelastende middelen zijn kwats ( het middel Bio-Guard)  en waterstofperoxide. Kwats (kwaternaire ammoniumverbindingen) staan momenteel sterk in de belangstelling vanwege hun goede algen dodende en desinfecterende werking. De oude desinfectiemiddelen die de kwat alkyldimethyl-benzylammoniumchloride bevatten zijn echter toxisch en slecht afbreekbaar

De nieuwe kwats  (Bio-Guard ) zijn hierop een grote verbetering, omdat deze verbinding goed afbreekbaar is in het milieu.Hoewel kwats goed desinfecteren, zijn er een aantal zaken waar rekening mee moet worden gehouden.Kwats reinigen niet maar doden de meeste soorten algen en kunnen niet in combinatie met zepen worden gebruikt. Ze laten bovendien na gebruik een zeepachtig residu achter. Daarom moet na desinfectie van de velden goed met water worden nagespoeld.  Hetgeen goed gebeurd met de volgende spuitbeurt van het sport veld.

Waterstofperioxide breekt niet zo goed af als het middel Bio-Guard en het heeft als groot nadeel dat het niet stabiel is in het oppervlakte water (spuiwater) en het tevens licht  – en PH gevoelig is. Hierdoor is de werking om algen te bestrijden veel slechter dan de nieuwe producten op kwaternaire ammoniumverbindingen (Bio-Guard) basis. Tevens blijkt uit onderzoek dat met waterstof-peroxide alleen redelijk de blauwe alg te bestrijden is.

Alle ander soorten algen blijken niet of bijna niet gevoelig te zijn voor waterstofperoxide. lees hiervoor op onze home pagina bij nieuws: Waterstof peroxide ?

Milieu en veiligheid

Het algenbestrijdingsmiddel Bio-Guard is gecertificeerd en aangemeld bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocide van het ministerie van VROM (Ctgb). Het middel Bio-Guard breekt vanzelf af in het milieu en heeft daardoor geen milieu belasting.