Concept

Algen Control BV is gespecialiseerd  in het onderhoud van watervelden en semi watervelden. Wij hebben voor dit doel het geregistreerd middel Bio-Guard ontwikkeld en beschikken over speciale apparatuur om het waterveld via hoge druk – en vacuüm reiniging veilig schoon te maken.

Schoonmaak

Het schoonmaken van een (water)velden vergt specifieke  kennis.

Eenmalige schoonmaakbeurt waterveld

 1. Algemene controle van het veld in huidige situatie.
 2. Een “shock behandeling” met het algenverdelgingsmiddel Bio-Guard voor de eenmalige schoonmaakbeurt.
 3. Grondige schoonmaakbeurt van het waterveld met speciale borstel – en zuigmachine.
 4. Controle en opleverrapport ( getekend door beide partijen).

Eenmalige schoonmaakbeurt semi waterveld en zandveld

 1. Algemene controle van het veld in huidige situatie
 2. Gedurende 3 weken 1x per week inspuiten met het middel Bio-Guard om alle algen en vervuiling die nu in het zand zit te doden en/of los te weken
 3. Na 3 weken volgt de reiniging van het veld
 4. Na de reiniging wordt het schone zand weer in de mat geborsteld
 5. Verdere desinfectie ( 1x per week) mat lage dosering biocide
 6. Na ca 6 tot 8 weken zuigen restanten los gekomen vervuiling
 7. Controle en opleverrapport ( getekend door beide partijen)

Onderhoud

Het onderhoud en schoonhouden van de (semi) watervelden vergt specifieke kennis, een goed desinfecteermiddel en speciale doseerapparatuur. De kunstgrasmat is kwetsbaar en de aangroei van algen is veel sterker dan bij een met zand gestrooide kunststof grasmat.

Algen Control adviseert om gedurende de periode maart t/m november 1x per week het middel Bio-Guard in zeer lage dosering 0,1% te gebruiken als desinfecteer middel om geheel algen – en bacterie vrij te kunnen beschikken over u sportveld.

Dit gebeurt via de bestaande beregening installatie.

Algen Control levert een geheel automatische doseerpomp en besturingsmechanisme die passend gemaakt wordt op iedere beregeningsinstallatie en zorg draagt voor een veilige – en juiste dosering van het middel Bio-Guard op het veld. Dit gebeurt ‘s nachts.

Om de organische – en overige vervuiling die gedurende het jaar op het veld komt eraf te halen adviseren wij een waterveld een jaarlijkse onderhoudsbeurt met vacuümzuiger en bij een semi waterveld eens in de twee jaar een onderhoudsbeurt met de vacuümzuiger.

Algen Control methode

 • Inspectie en vastlegging van de staat van het veld
 • Analyse van de werkzaamheden
 • Opstelling en ondertekening de onderhoudsovereenkomst
 • Behandeling van het veld
 • Controle van de oplevering van het veld na de schoonmaakbeurt
 • Levering geregistreerde  biocide middel Bio-Guard
 • Uitleg procedure dosering
 • Regelmatige controle op gebruik en effect van het middel Bio-Guard
 • Planning van de jaarlijkse schoonmaakbeurt