illegale middelen op semi-watervelden en watervelden

Iedere club, gemeente of groundsman gebruikt chemische middelen om algenoverlast te voorkomen.

De overheids regels geven aan dit dit alleen mag met een spuitboom.

Van alle gebruikte middelen is wettelijk één biocide ( bioGuard) toegelaten voor gebruik op semi-water en water kunstgras sportvelden.

Alleen het overheidsorgaan CTGB is bevoegd om toelatingen af te geven in Nederland , alle ander overheidsorganen kunnen dus geen toestemmingen afgeven.

Middelen als KG-reiniger,Biomix ,ATM vitaal  zout,etc zijn illegaal zonder een toelating van CTGB.

De inspectie Leefomgeving en Transport gaat over de controle van de toepassers op de sportvelden.  Klachten ga naar https://www.ilent.nl/contact/klacht 

Club bestuurders , gemeente ambtenaren , en groundsman medewerkers zijn aansprakelijk voor het gebruik van illegalen middelen zonder een toelatingsnummer.

Hoe controleer je een toelatingsnummer: het toelatingsnummer  dient op elke verpakking van het product aanwezig te zijn.

Hieronder vind u de presentatie van overheidsorgaan CTGB over middelen met een juiste toelating.

Presentation Research CTGB institution 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *